News Sections
 
Sponsor
 
Weekly in Print
 
Control
 
Siam Chronicle -- > ลมพัดยอดตอง > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8
ความคิดต่าง (ตอนที่ 17)
ศุภชัย ตรีบำรุง Mar 20, 2006
“เสื้อปริญาก็ขายครับ ไอ้ตัวนี้ไปในงานธรรมศาสตร์ นั่นผมซื้อใหม่” ชีวิตมนุษย์นั่น ชั่วดีมีจนก็อยู่ที่พื้นฐานทางความคิด ส่วนฏโชคเคราะห์ และความสุขนั้นเป็นสิ่งบังเอิญ ที่เป็นของแถมให้ชีวิตเท่านั้น
ความคิดต่าง (ตอนที่ 16)
ศุภชัย ตรีบำรุง Mar 07, 2006
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือเจ้าฟ้าชายทับ รัชกาลที่ 3 ของกรุงสยาม ใครๆ ก็ย่อมซาบซึ้งดีว่า พระองค์ทรงเป็นนักการค้าและนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญมีความสามารถสูงที่สุด ในกรุงสยาม ในขณะนั้น เพราะนอกจากพระองค์ท่าน จะทรงกำกับการท่า ซึ่งเปรียบได้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฯ มาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์สมบัติ ท่านได้จัดการค้าขายโดย เรือสำเภาหลวง และเรือสำเภาส่วนพระองค์เองอีกด้วย
ความคิดต่าง (ตอนที่ 15)
ศุภชัย ตรีบำรุง Feb 27, 2006
นายขำ ยอดเพชร เขาคือใคร? ผู้คนอาจไม่รู้จักถึงเกียรติประวัติของท่านเลยแม้แต่น้อย ถ้าเอ่ยชื่อนี้
ความคิดต่าง (ตอนที่ 14)
ศุภชัย ตรีบำรุง Feb 21, 2006
เชื่อหรือไม่ว่า การลงนามสงบศึก และทำให้ สยามประเทศ ไม่สูญเสียเอกราชให้กับ ฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2436 (รศ.112) นั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะ วงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ท่านลงพระนามสงบศึกโดยมิได้รับ พระบรมราชานุมัติ จากในหลวงรัชกาลที่ 5
ความคิดต่าง (ตอนที่ 13)
ศุภชัย ตรีบำรุง Feb 10, 2006
ลีโอนาร์โด ดาวินซี “จันฑาล” อัครมหาศิลปินของโลก เอกอัครมหาศิลปินเอกของโลก นาม ลีโอนาร์โด ดาวินซี เจ้าของฝีมือภาพเขียน อมตะโมนาลิซา (Mona Lisa) และภาพเขียนอันลือเลื่องอีกภาพ คือ The Last Supper หรือภาพชื่ออาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู ที่ผู้คนทั้งโลกรู้จักและอยากไปเห็น ภาพจริงสักครั้งหนึ่งในชีวิตของความเป็นมนุษย์
Siam Chronicle -- > ลมพัดยอดตอง > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8