News Sections
 
Sponsor
 
Weekly in Print
 
Control
 
Siam Chronicle -- > รุกฆาต > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7
ถ้าวันนี้ไม่มี ทักษิณ ชินวัตร
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Mar 07, 2006
หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 1 ปีเศษๆ ที่ผ่านมาไม่มีใครคาดคิดว่า เหตุการณ์ทของการ เมืองไทย จะอุบัติไปในทางวิปริตอย่างนี้ และถึงใคร คาดเดามาก่อน ก็คงอุมานได้ยากว่า รัฐบาลของพรรคไทยรักไทย ซึ่งได้เสียงสนับสนุนอย่างสุดโต่งจะถูกโค่นล้มลงเพราะการกระทำ ของคนเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ม็อบ 26 กุมภาพันธ์ 2549 กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 27, 2006
ตั้งแต่ต้นรายการเมืองไทยสัญจรฯ ของสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นต้นมาประเด็นหลักข้อหนึ่งก็คือ การชูป้ายฟ้องพฤติกรรมของ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กรณีการจ้วงจาบพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งหลายกรรมหลายวาระ แล้วในลำดับต่อมา การชูประเด็นดังว่าเลยแขวน ป้ายมาตลอด ด้วยสโลแกนว่า “เรารักในหลวง”
ขู่ยุบสภาฯ เสียงจาก ทักษิณ ชินวัตร
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 21, 2006
ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองไทย ขยายแนว “ไม่เอาทักษิณ” เริ่มขยับเป็นวงกว้าง และทำทีท่าว่าจะเป็นการกดดันอย่างต่อเนื่อง ทักษิณ ชินวัตร ก็เริ่มตั้งหลักต้านเพื่อตอบโต้ กับสถานการณ์ที่เขาเป็นรองหลายด้าน ซึ่งลำดับมาให้เห็นภาพบ้างโดยสังเขป
สถานการณ์การเมืองไทยๆ “ทักษิณ” - นายกรัฐมนตรีที่ไม่มีคำตอบ
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 10, 2006
ตราบใดที่การชุมนุมยังคงขึ้นต้นด้วยคำว่า “ขอต้อนรับสู่รายการเมืองไทยสัญจร ครั้งที่ ..... ” เช่นนี้ ก็อย่าหวังว่าจะได้แนวร่วมหรือพลังหนุนจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศเลย
หตุผลที่ประชาชน พิพากษา ทักษิณ ชินวัตร (ตอนที่ 2)
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 07, 2006
นักการเมืองคนสำคัญของโลกที่มีพฤติกรรมมัวหมองโกงชาติ โกงประชาชน คอรัปชั่นบ้าน เมืองในยามที่เรืองอำนาจ อยู่บนบัลลังก์การเมือง มีกี่คนที่หนีพ้นการพิพากษาของสังคม และของประชาชนไปได้
Siam Chronicle -- > รุกฆาต > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7