News Sections
 
Sponsor
 
Weekly in Print
 
Control
 
Siam Chronicle -- > นักเขียนอิสระ
เวทีความคิดจากซานฟรานซิสโก
นกกะเรียน Dec 01, 2005
วันนี้นกกระเรียนขอนำสิ่งละอันพันละน้อยมาฝากอีกครั้ง โดยในยุคปัจจุบัน มีคนมากมายให้ความสำคัญกับรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งมีความทันสมัยที่สุดก็ว่าได้ เช่น สายตรงไทยรักไทย 1212... สวัสดีค่ะเสียงจากนายกฯ กด 1, ข่าวสำคัญของพรรคฯ กด 2....”ทันทีที่คุณหรือใคร กดเลขหมาย 1212 ซึ่งเป็นบริการ “คอล เซ็นเตอร์” ที่พรรคไทยรักไทยจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิก (เป็นหลัก) และประชาชนทั่วไปแล้ว ย่อมต้องไม่พลาดเสียงใส ๆ ที่ดูเหมือนพรรคไทยรักไทยได้พยายามคัดสรร “สาวเสียงสวย” ไว้รอรับทุกสายด่วนที่โทรฯเข้ามา
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖
ชัชพล ไชยพร Nov 20, 2005
เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ล่วงมาแล้ว ได้มีกุลธิดาสามัญชนผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้นในสกุลอภัยวงศ์ ในยามนั้นย่อมไม่อาจมีผู้ใดล่วงรู้ได้เลยว่าเด็กหญิงผู้นี้จักเติบใหญ่ขึ้นเป็นกุลสตรีในพระราชสำนักผู้ได้รับพระราชทานสถาปนาอิสริยยศอันสูงส่งถึงที่พระวรราชเทวีในสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และได้เป็นพระชนนีในสมเด็จเจ้าฟ้า กระทั่งเป็นราชนารีผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของมหาชน โดยทั่ว
Medicare Part D Plan (ตอน 2 ของ 2)
โดย น.พ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ Oct 12, 2005
ในเอกสาร Medicare & You 2006 ที่ MCS ส่งให้คนมีสิทธิ์สมัคร Medicare partD จะมีคำอธิบาย เกี่ยวกับวิธีเลือกแผนประกันสุขภาพของบริษัทประกันที่จะจ่ายค่ายา ราคาเบี้ย ประกันต่อเดือน ซึ่งตามกฎกระทรวง จะแบ่งแผนประกันใหญ่ๆ 2 ประเภท คือแบบพื้นฐาน (Standard) และแบบภัยพิบัติ (Catastrophic)
Medicare Part D Plan (ตอน 1)
โดย น.พ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์ Oct 12, 2005
Medicare Part D จะเริ่มมีผลใช้บังคับ วันที่ 1 มกราคม 2006 ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงาน Centers for Medicare & Medicaid Services (MCS) ได้เริ่มส่ง ใบสมัคร และระเบียบการเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการจ่ายค่ายารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ (Medicare & You 2006) และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทประกันสุขภาพ Medicare Part D ในแต่ละรัฐให้คนสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) และคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากระบบ ประกันสังคมเพราะทุพพลภาพ (เกิน 24 เดือน) ประมาณ 42 ล้านคน เมื่อกลางเดือน ตุลาคม 2005
Siam Chronicle -- > นักเขียนอิสระ